top of page
Dr Christina Lloyd
leg. psykoterapeut & religionspsykolog (PhD, MA)
spec. traumabehandling & existentiell hälsa
gruppanalytisk psykoterapi
handledning
psykoterapi – undervisning – forskning
Curriculum vitae

Leg. psykoterapeut (individual- & gruppsykoterapi, SAPU & Psykoterapisällskapet)

 

Klinisk religionspsykolog (PhD, MA, Uppsala universitet)

 

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (2 år, Ericastiftelsen)

Diagnos och behandling av kronisk traumatisering – ett integrativt förlopp (Level 1, Ellert Nijenhuis, PhD)

Behandling av kronisk traumatisering och dissociation – fasorienterad behandling i praktiken (Suzette Boon, PhD)

 

EMDR 2 (IHPU Psykologutbildningar)

 

Klinisk hypnos i arbete med komplext traumatiserade patienter med dissociativ problematik för leg. psykoterapeuter (Anna Gerge, PhD)

 

Klinisk hypnos (över 200 tim, SFKH)

Utb. i tillämpad neuropsykiatri med inriktning mot barn/ungdomar (Ersta-Sköndal/Magelungen)

Utb. i kreativ och konstnärlig metodik för psykoterapeuter (2 år, Expressive Arts Inst.)

 

Somatic Experiencing (1 år enligt Peter Levine, PhD)

 

Grundutbildning i psykoterapi (3 år, psykodynamisk & transpersonell inriktning)

 

Mindfulnessinstruktör (Expo Medica)

Cert. rosenterapeut (4 år, Axelsons Gymnastiska Inst.)

Publikationer

 

Lloyd, C. S. (2023). Meningen med mig – ett nytt pedagogiskt material för unga. Sv Kyrkotidning, nr 12.

Lloyd, C. S. (2023). Vad är existentiell hälsa och varför är den viktig? Socialmedicinsk tidskrift, nr 1.

Lloyd, C. S. (2023). Meningen med mig – samtalsgrupper för unga 13 år och uppåt. Socialmedicinsk tidskrift, nr 1.


Lloyd, C. S. (2019). Mening i livet – avgörande för ungas psykiska hälsa (publicerad i Sv Kyrkotidning, nr 2, 2019; Psykoterapi, nr 4, 2019).

Lloyd, C. S. (2018). Moments of meaning – Towards an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability among young women with mental ill-health concerns. A mixed-methods project in clinical psychology of religion and existential health. (Dissertation). Uppsala: Uppsala University.

Lloyd, C. S., af Klinteberg, B., & DeMarinis, V. (2 017). An assessment of existential worldview function among young women at risk for depression and anxiety – A multi-method study. Archive for the Psychology of Religion, 39(2), 165-203.

Lloyd, C. S., af Klinteberg, B., & DeMarinis, V. (2016). Emotion regulation and existential meaning-making in young women with mental ill-health concerns – A qualitative study. Psychology and Behavioral Science International Journal, 1(1), 1-11.

Lloyd, C. S., af Klinteberg, B., & DeMarinis, V. (2015). Psychological and existential vulnerability among clinical young women: a quantitative comparison of depression-related subgroups. Mental Health, Religion & Culture, 18(4), 1–14. DOI: 10.1080/13674676.2015.1021313

Lloyd, C. S. (2011). Vart tar de förlorade samtalen vägen? – Existentiell problematik hos unga kvinnor som söker psykoterapi. Psykoterapeutexamensuppsats. Stockholm, SAPU.

Lloyd, C. S. (2006). Spiritual emergency – psykiatrin, den transpersonella psykologin och religionspsykologin, en komparativ studie. C-uppsats, Uppsala universitet, teologiska inst.

Lloyd, C. S. (2006). Möte med Gud – gudsbild visavi mellanmänskliga möten utifrån Rizzuto och Jones. PM, Uppsala universitet, teologiska inst.

Lloyd, C. S. (2005). Our basic need for rites and myths: The functions of ritualization and narration for live acting role-players. Magisteruppsats, Uppsala universitet, teologiska inst.

Lloyd, C. S. (2002). Den magiska berättelsen som övergångsobjekt och passagerit: Rollspel och lajv – en religionspsykologisk studie. D-uppsats, Uppsala universitet, teologiska inst.

Anställningar/uppdragsgivare
•  Kris- och traumacentrum, Stockholm
•  Terapicenter för unga/Ung Hälsa, Stockholms Stadsmission
•  Terapikolonier AB/Magelungen
•  Uppsala universitet
•  Enskilda högskolan
•  Karolinska institutet
•  Gruppanalytiska institutet
•  Västerås stift, Svenska kyrkan
•  Sensus
•  Equmeniakyrkan
•  Unga Lukas

• Transkulturellt Centrum
•  Länsstyrelsen

Medlem av

Akademikerförbundet SSR • Psykoterapicentrum (PC) Svenska föreningen för gruppsykoterapi & grupputveckling (SFGG)Gruppanalytiska Institutet (GAI)The International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP)The International Association for the Psychology of Religion (IAPR) • The Nordic Network for Research in Faith and Health • SKRs Kraftsamling för psykisk hälsa, delarenan Meningsskapande i vår tid
bottom of page