top of page
Dr Christina Lloyd
leg. psykoterapeut & religionspsykolog (PhD, MA)
spec. traumabehandling & existentiell hälsa
gruppanalytisk psykoterapi
handledning
psykoterapi – undervisning – forskning
Curriculum vitae

Leg. psykoterapeut (individual- & gruppsykoterapi, SAPU & Psykoterapisällskapet)

 

Klinisk religionspsykolog (PhD, MA, Uppsala universitet)

 

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi (2 år, Ericastiftelsen)

Diagnos och behandling av kronisk traumatisering – ett integrativt förlopp (Level 1, Ellert Nijenhuis, PhD)

Behandling av kronisk traumatisering och dissociation – fasorienterad behandling i praktiken (Suzette Boon, PhD)

 

EMDR 2 (IHPU Psykologutbildningar)

 

Klinisk hypnos i arbete med komplext traumatiserade patienter med dissociativ problematik för leg. psykoterapeuter (Anna Gerge, PhD)

 

Klinisk hypnos (över 200 tim, SFKH)

Utb. i tillämpad neuropsykiatri med inriktning mot barn/ungdomar (Ersta-Sköndal/Magelungen)

Utb. i kreativ och konstnärlig metodik för psykoterapeuter (2 år, Expressive Arts Inst.)

 

Somatic Experiencing (1 år enligt Peter Levine, PhD)

 

Grundutbildning i psykoterapi (3 år, psykodynamisk & transpersonell inriktning)

 

Mindfulnessinstruktör (Expo Medica)

Cert. rosenterapeut (4 år, Axelsons Gymnastiska Inst.)

Publikationer


Lloyd, C. S. (2019). Mening i livet – avgörande för ungas psykiska hälsa (publicerad i Sv Kyrkotidning, nr 2, 2019; Psykoterapi, nr 4, 2019).

Lloyd, C. S. (2018). Moments of meaning – Towards an assessment of protective and risk factors for existential vulnerability among young women with mental ill-health concerns. A mixed-methods project in clinical psychology of religion and existential health. (Dissertation). Uppsala: Uppsala University.

Lloyd, C. S., af Klinteberg, B., & DeMarinis, V. (2 017). An assessment of existential worldview function among young women at risk for depression and anxiety – A multi-method study. Archive for the Psychology of Religion, 39(2), 165-203.

Lloyd, C. S., af Klinteberg, B., & DeMarinis, V. (2016). Emotion regulation and existential meaning-making in young women with mental ill-health concerns – A qualitative study. Psychology and Behavioral Science International Journal, 1(1), 1-11.

Lloyd, C. S., af Klinteberg, B., & DeMarinis, V. (2015). Psychological and existential vulnerability among clinical young women: a quantitative comparison of depression-related subgroups. Mental Health, Religion & Culture, 18(4), 1–14. DOI: 10.1080/13674676.2015.1021313

Lloyd, C. S. (2011). Vart tar de förlorade samtalen vägen? – Existentiell problematik hos unga kvinnor som söker psykoterapi. Psykoterapeutexamensuppsats. Stockholm, SAPU.

Lloyd, C. S. (2006). Spiritual emergency – psykiatrin, den transpersonella psykologin och religionspsykologin, en komparativ studie. C-uppsats, Uppsala universitet, teologiska inst.

Lloyd, C. S. (2006). Möte med Gud – gudsbild visavi mellanmänskliga möten utifrån Rizzuto och Jones. PM, Uppsala universitet, teologiska inst.

Lloyd, C. S. (2005). Our basic need for rites and myths: The functions of ritualization and narration for live acting role-players. Magisteruppsats, Uppsala universitet, teologiska inst.

Lloyd, C. S. (2002). Den magiska berättelsen som övergångsobjekt och passagerit: Rollspel och lajv – en religionspsykologisk studie. D-uppsats, Uppsala universitet, teologiska inst.

Anställningar/uppdragsgivare
•  Kris- och traumacentrum, Stockholm
•  Terapicenter för unga/Ung Hälsa, Stockholms Stadsmission
•  Terapikolonier AB/Magelungen
•  Uppsala universitet
•  Enskilda högskolan
•  Karolinska institutet
•  Gruppanalytiska institutet
•  Västerås stift, Svenska kyrkan
•  Sensus
•  Equmeniakyrkan
•  Unga Lukas
•  Länsstyrelsen


Medlem av

Akademikerförbundet SSR • Psykoterapicentrum (PC) Svenska föreningen för gruppsykoterapi & grupputveckling (SFGG)Gruppanalytiska Institutet (GAI)The International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP)The International Association for the Psychology of Religion (IAPR) • The Nordic Network for Research in Faith and Health • SKRs Kraftsamling för psykisk hälsa, delarenan Meningsskapande i vår tid
bottom of page