top of page
Psykodynamisk psykoterapi
relationell och affektfokuserad
– spec. traumabehandling och existentiell hälsa

För dig

  • som behöver bearbeta olika typer av kriser, konflikter, trauman och livsförändringar,

  • som känner mer diffus ångest, oro, nedstämdhet, bristande självkänsla, trötthet m m,

  • som mer allmänt vill öka din självkännedom och känsla av riktning och mening i livet – vem jag är och vad jag vill.


Psykoterapin bedrivs utifrån objektrelationsteori (Winnicott m fl), självpsykologi (Kohut m fl) och senare utvecklingspsykologi, anknytnings- och affektteori (Bowlby, Stern, Schore m fl) som har sin grund i den goda relationen och det mellanmänskliga mötet. Tillsammans utforskas livsberättelsen, avgörande händelser, relationsmönster, självbild, grundläggande behov och önskningar, drömmar, livsmål m m. I bearbetningen läggs vikt vid hämmande och aktiverande affekter, kroppsförnimmelser, kroppsuttryck, samt imaginativ/kreativ gestaltning.

 

Behandlingen bedrivs vid behov utifrån ett traumainformerat perspektiv och aktuell traumatologi (Nijenhuis, Boon, Levine
m fl).

Utifrån en humanistisk människosyn inkluderas existentiella livsfrågor och meningsresurser i det psykoterapeutiska arbetet.

bottom of page