top of page

Föreläsningar & seminarier

Vårt behov att dela känslor och berättelser – från lajv till terapikollo


Ett föredrag med praktiska tillämpningar för människor som arbetar med barn och ungdomar.

Mening i livet – avgörande för ungas psykiska hälsa
– Skydds- och riskfaktorer för existentiell sårbarhet hos unga kvinnor med psykisk ohälsa


Mening i livet är en stark hälsodeterminant för både psykisk och fysisk hälsa (Steger m fl). Detta föredrag utgår ifrån mitt forskningsprojekt (Lloyd, 2018) gällande existentiella aspekter av ungas psykiska ohälsa, där känslan av mening och sammanhang är central.

"Meaning in life and our meaning-making capacity have recently gained in interest in several disciplines, due to their relation to mental health and adolescent identity development. A crisis of meaning and other existential aspects of youth’s mental ill-health have been found to be societally urgent research fields in late- or postmodern societies." (Från baksidestext, Lloyd, 2018)

As a Doula, I  Do Not:
bottom of page