top of page

Föreläsningar & workshops

Gruppbehandling med unga

– existentiella teman, känslor och kroppen

 

  • En introduktion till ungas existentiell hälsa.

  • Meningen med mig – att arbeta med utmaningar och resurser.

  • Kroppen – som trygg plats i gruppen.

Vårt behov av att dela känslor och berättelser
– från lajv till terapikollo och Meningen med mig

  • Ett föredrag med praktiska tillämpningar för människor som arbetar med barn och unga i grupp.

Mening i livet

– avgörande för ungas psykiska hälsa

 

  • Skydds- och riskfaktorer för existentiell sårbarhet hos unga med psykisk ohälsa.

  • Mening i livet – som en stark skyddsfaktor för både psykisk och fysisk hälsa (Schnell, Steger m fl).

  • Föredraget utgår ifrån mitt forskningsprojekt (Lloyd, 2018) och kliniska vinjetter.

"Meaning in life and our meaning-making capacity have recently gained in interest in several disciplines, due to their relation to mental health and adolescent identity development. A crisis of meaning and other existential aspects of youth’s mental ill-health have been found to be societally urgent research fields in late- or postmodern societies." (Från baksidestext, Lloyd, 2018)

bottom of page