top of page

Meningmakeri

Mellanmänskliga möten och mening i livet

I denna livsverkstad, som kan anpassas efter deltagarnas/beställarens önskemål, utforskar vi hur vi blir till i våra relationer, i våra mellanmänskliga möten. Med nätverkskarta, livslinje och enkla frågeställningar utforskar vi vår plats och tillhörighet i världen: Vad är viktigt, vad skapar mening i livet – i vardagen respektive vid kriser och vid frågor kring liv och död? Vilka är våra grundläggande meningsresurser? Vilka är våra värderingar och antaganden om verkligheten? Var finns eventuellt en meningskris eller ett sökande efter mer eller ny mening?

I denna process finns möjlighet att utforska och bearbeta existentiella teman som meningslöshet, ensamhet, livets ändlighet och människans situerade frihet (Giddens, Yalom).

 

Med konstnärligt och kreativt gestaltande tekniker levandegörs egna och andras meningsskapande berättelser, symboler och beteenden (våra personliga myter och riter).

Det finns även möjlighet att utforska och fördjupa sig i andra betydelsefulla och symboliskt rika berättelser – myter, sagor, poesi, skönlitterära verk etc.

I denna process får den personliga livstolkningen en egen röst, gestalt och kroppslig närvaro som även kan ta rituell form.

As a Doula, I  Do Not:
bottom of page