top of page

Meningen med mig
– ett material för att stärka ungas identitet och psykiska hälsa

Logga-MMM-pratbubbla_edited_edited_edite

Röster från deltagare i Meningen med mig:

"Alla unga borde gå i en sån här grupp
– för här pratar vi om saker som vi inte pratar om någon annanstans!”

”Vuxna borde också gå i en sån här grupp
– för de har inte fått lära sig att integrera känslor eller meningsteman i sina liv.”

"Det här bidrar till en slags sorg och sårbarhet hos vuxna och personerna i deras omgivning,
som i förlängningen påverkar världen i stort.”

Dr Christina Lloyd har på uppdrag av Svenska kyrkan utvecklat det forskningsbaserade pedagogiska materialet Meningen med mig (MMM, 2023) tillsammans med praktiker och unga i Västerås stift. Meningen med mig bygger på Lloyds avhandling (Lloyd, 2018), samt aktuell forskning inom känsloreglering, traumabehandling och meningsskapande. Det är ett icke-konfessionellt, religionsneutralt material som är fritt att använda i sammanhang där unga möts tillsammans med ledare eller pedagoger. 

MMM-materialet kan laddas ner här.

Allmänna Arvsfonden finansierar två pågående projekt där Meningen med mig anpassas för:
1) klassrumsundervisning i åk 2 på gymnasiet; och 2) ungdomar med livslånga sjukdomar. Se vidare projektbeskrivningarna:

Existentiell hälsa, Stockholm stad, Kungsholmens gymnasium.

Meningen med oss, Solna församling.

Utbildningar och fördjupningar i Meningen med mig ges regelbundet på Stiftsgården i Rättvik och på Sigtuna folkhögskola.

För mer information:

Ulrika Knutsson, Stiftsgården i Rättvik.

Karin Östling, Sigtuna folkhögskola.

Grupper i Meningen med mig finns tillgängliga i Sverige och Norge samt för både unga och vuxna.

Materialet Meningen med mig finns även på minoritetsspråk.

För mer information:

Mia Åhs, Sensus.

image_edited.png

Vill du veta mer eller samarbeta?

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer jag snarast

Thanks for submitting!

Logga-MMM-pratbubbla_edited_edited_edite
bottom of page